Απάντηση στη λασπολογία της Λαϊκής Συσπείρωσης

Αυτός που τον λέτε ναζί, λόγω της αφέλειάς του να σας απαντήσει σε βαλτή ερώτηση, επί τέσσερα (4) χρόνια συμβίωνε μαζί σας, σας χαιρετούσε, ανταλλάσσατε ευχές και στο τέλος και με τη δική σας ψήφο έγινε ομόφωνα πρόεδρος της σχολικής επιτροπής, χωρίς να αρθρώσετε καμία απολύτως κουβέντα.  

Γιατί ακριβώς γνωρίζετε ότι δεν έχει προκαλέσει ποτέ ούτε έχει προκληθεί, γνωστός επαγγελματίας της περιοχής και αγαπητός από τους κατοίκους.  

Θέλετε να πείτε ότι η κοινωνική συνάντηση μέσα σε ένα ευρύ κύκλο συμπατριωτών σε διάφορες τοπικές γιορτές, αποτελεί ικανή συνθήκη για να ασπαστεί και να υιοθετήσει κάποιος τις ακραίες απόψεις κάποιου συμπαριστάμενου;  

Άρα πρόκειται για μία ακόμη προεκλογική σας υποκρισία επειδή δεν έχετε άλλα επιχειρήματα απέναντί μας.