Αποσπάσματα από την ομιλία του Στέφανου – Γαβριήλ Βλάχου στο Νησάκι (πλατεία Θέτιδος) στις 29 Σεπτεμβρίου

Νέο Δημαρχείο Πετρούπολης:

Προστασία του Ποικίλου Όρους – Μονή Λαμίας:

Πράσινο – πλατείες στην Πετρούπολη:

Κοινωνικές υπηρεσίες – Δημοτικά τέλη:

Ανάπλαση στο ιστορικό καμίνι της Πετρούπολης:

Καθαριότητα – 10 νέα απορριμματοφόρα: