Η Πετρούπολη δεν θα πάει ΜΠΡΟΣΤΑ χωρίς τη δική σου βοήθεια

Πάρε το μέλλον της πόλης στα χέρια σου!
Κυριακή 15 Οκτωβρίου ψηφίζουμε ΟΛΟΙ Στέφανο – Γαβριήλ Βλάχο

Στέφανος – Γαβριήλ Βλάχος
Υποψήφιος Δήμαρχος Πετρούπολης
Ενωμένη Πετρούπολη