Κατάχρηση εξουσίας.

“Αρχή άνδρα δείκνυσι” έλεγαν οι πρόγονοι μας κι αυτό αποδεικνύεται με τους κυρίους της νέας διοίκησης. Δηλαδή αποκαλύπτονται πως εννοούν την άσκηση εξουσίας.

Στην κατάθεση στεφάνων την 25η Μαρτίου ούτε λίγο ούτε πολύ διέκοψαν την τελετή για να διαβάσουν μεγαλοφώνως ανακοίνωση-πολιτικό κείμενο του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για ποίο λόγο δεν καταθέτουν στεφάνι.

Αυτό πρώτη φορά συνέβη στα χρονικά του Δήμου.

Προκάλεσε αλγεινή εντύπωση στους παρευρισκόμενους και αμηχανία σε αυτούς που ψήφισαν ΚΚΕ στο β΄ γύρο έτσι από αντίδραση χωρίς να γνωρίζουν τις συνέπειες της πράξης τους.