Το Δημαρχείο, ένας οραματικός στόχος όλων των Διοικήσεων διαχρονικά, παίρνει σάρκα και οστά.