Επιτροπή Διαβούλευσης

Κατάργησαν και την επιτροπή διαβούλευσης!!!!
Στα πλαίσια του “Καλλικράτη” προβλέπεται η συγκρότηση πολυμελούς οργάνου (έως και 50 μελών) υπό τον Δήμαρχο που θα προέρχεται από συλλόγους, φορείς, εκπαιδευτικούς, Δημοτικούς Συμβούλους κ.τ.λ. και θα έχει ως αρμοδιότητα την συζήτηση και εισήγηση θεμάτων, ζωτικών για τους πολίτες.

Η νέα διοίκηση μετά την κατάργηση των Δ.Σ. των νομικών προσώπων, προχώρησε και στην κατάργηση της επιτροπής διαβούλευσης, με το έτσι θέλω, θεωρώντας την συμμετοχή των πολιτών ανούσια και περιττή γιατί για όλα σκέφτεται και αποφασίζει το κόμμα.

Η αντιπολίτευση σύσσωμη αποχώρησε από το Δημοτικό Συμβούλιο (ακόμα και αυτοί που ψήφισαν ΚΚΕ στο δεύτερο γύρο), σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αντιδημοκρατική συμπεριφορά της Διοίκησης του Δήμου.