Κεντρική ομιλία Ενωμένης Πετρούπολης – Η πλατεία ήταν γεμάτη!

Πολύ μεγάλη η συγκέντρωση της Ενωμένης Πετρούπολης στην πλατεία Ηρώ.

Μεγάλη νίκη την Κυριακή!

Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας!