Δωρεάν ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop και site) για τις επιχειρήσεις του Δήμου Πετρούπολης

Ο Δήμος Πετρούπολης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των επιχειρήσεων που πλήττονται εξαιτίας των έκτακτων μέτρων που έχει επιβάλει η πανδημία, προχωρά σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α.) και στηρίζει την πρωτοβουλία «Ηλεκτρονικό Εμπόριο για όλους».

Η παραπάνω δράση προσφέρει τη δυνατότητα σε εμπόρους και επαγγελματίες της πόλης μας, μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, να δημιουργήσουν τα δικά τους ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop και site) χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Πετρούπολης Στέφανος Γαβριήλ Βλάχος: «Ο Δήμος μας ανταποκρινόμενος στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις της εποχής, έχοντας ως στόχο την ενίσχυση και την αναζωογόνηση της τοπικής αγοράς, σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που έχουν επιβάλει τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας, προσπαθεί να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο πόρο που θα συμβάλει στην τόνωση της επιχειρηματικότητας και στην ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζουμε την πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών «Ηλεκτρονικό Εμπόριο για όλους», καθώς κρίνεται πλέον απαραίτητη η άμεση ψηφιακή προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα. Η δημιουργία δωρεάν ηλεκτρονικών καταστημάτων θα φέρει την αγορά της πόλης μας πιο κοντά στην νέα εποχή, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και την οικονομική ανάκαμψη του Δήμου μας».

Όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να συμμετέχουν στη δράση «Ηλεκτρονικό Εμπόριο για όλους», μπορούν να εκδηλώσουν ηλεκτρονικά το ενδιαφέρον τους στον παρακάτω σύνδεσμο:

Επιπλέον, θα παρέχονται στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες του Δήμου Πετρούπολης ανταποδοτικές υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης από Λογιστές, Νομικούς και Εργατολόγους του Ε.Ε.Α. εδώ.