Νέα δικαστική νίκη του Δήμου Πετρούπολης έναντι στις διεκδικήσεις της Μονής Λαμίας

Νίκη έναντι των διεκδικήσεων

Βάζουμε φρένο στις διεκδικήσεις της Μονής Λαμίας με χθεσινή επικαιροποιημένη απόφαση!
Προστατεύουμε το Ποικίλο όρος όχι με λόγια, αλλά με πράξεις.